Podmínky prezentace ve Venkovském domě Plzeňského kraje

Prodej výrobků

Základní podmínkou pro prodej výrobků ve Venkovském domě Plzeňského kraje je jejich výroba na území Plzeňského kraje (mimo samotné město Plzeň). U potravinářských výrobků do prodeje přijímáme jen trvanlivé výrobky (trvanlivost min. 2 měsíce), bez nároků na skladování (tj. nikoliv zboží, které musí být v chladnu nebo temnu, nebo nevydrží změny teplot). U stejného či podobného zboží, které již ve Venkovském domě nabízíme, preferujeme nositele některé z regionálních značek: Místní výrobek ze západu Čech, Český les – sem patřím…, Šumava – originální produkt, Regionální potravina Plzeňského kraje, Výrobek z Plzeňského kraje nebo Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Nové zboží přijímáme výhradně do komisního prodeje s vyúčtováním po cca dvouměsíčních intervalech. V závislosti na odbytu provádíme následující objednávky již klasicky na fakturu. Výběr, objednávky a prodej zboží zajišťuje na základě smluvních ujednání MAS Český Západ, z.s. Pokud se chcete prezentovat ve Venkovském domě Plzeňského kraje, pište prosím na obchod@vdpk.cz.

Prezentace turistických cílů a kulturních akcí

V prostorách Venkovského domu Plzeňského kraje v DEPU2015 a na internetových stránkách www.venkovskydum-pk.cz je možné zajistit prezentaci turistických cílů a kulturních akcí z celého území Plzeňského kraje (s výjimkou samotného města Plzně). Jejich výběr probíhá prostřednictvím územně příslušných místních akčních skupin, které shromažďují, vybírají a zpracovávají podklady k prezentaci. V případě zájmu o prezentaci formou umístění tištěných propagačních materiálů či zveřejnění pozvánky na Vaši akci, se prosím obraťte na příslušnou MAS.

Prezentace v showroomu

Showroom Plzeňského kraje je prostor o rozměru cca 3×3 m určený pro prezentaci lokálních umělců, řemeslníků, neziskových organizací i zajímavých projektů. V levé části je k dispozici regál o výšce cca 2m s 8 policemi délky cca 2 x 80 cm o hloubce 30 cm. V pravé části je police o délce 3 x 80 cm a hloubce 30 cm a černá dvířka skříněk s možností popisu či malby křídou. Uprostřed je možné postavit stůl o rozměru max. 1 x 1 m. Na zadní stěně je pak velkoplošná televize s úhlopříčkou 55´´, na které je možné promítat video či slide-show fotografií. Příspěvek na pokrytí režijních nákladů během jednorázových akcí činí 500 Kč / den, při dlouhodobějších výstavách 700 Kč / týden, resp. 2.800 Kč / měsíc. U prodejních výstav je stanovena smluvní provize ve výši 10 – 25 % z ceny zboží. V odůvodněných případech je možné poplatek snížit.