O nás

Venkovský dům Plzeňského kraje je společným projektem místních akčních skupin (MAS) působících na území PK a Plzeňského kraje. Jeho záměrem je prezentovat pestrost nabídky venkova našeho kraje nejen ve stálém prezentačním a informačním centru v Plzni, ale i v digitální podobě na internetu.

Místní akční skupiny, tzv. MASky, jsou partnerství subjektů veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, jejichž společným cílem je rozvíjet venkovský region, kde působí. Na území Plzeňského kraje působí celkem 11 MAS (Aktivios, Český les, Český Západ, Ekoregion Úhlava, Kraj živých vod, Pošumaví, Radbuza, Sv. Jana z Nepomuku, Světovina, Vladař a Zlatá cesta).

Myšlenka Venkovského domu navazuje na několik ročníků akce Venkovské EXPO, která byla již od roku 2013 pořádána v Plzni právě místními akčními skupinami v rámci programu Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 s cílem představit pestrost kulturní nabídky venkovských regionů. Inspirací byly světové výstavy EXPO, kdy se jednotlivé státy prezentují tím nejzajímavějším, co jejich území a obyvatelé nabízí. Podobně pro Venkovský dům Plzeňského kraje byly inspirací např. České domy otevírané Českými centry v různých světových metropolích. Venkovský dům Plzeňského kraje proto přináší kousek venkova z celého kraje do Plzně.

Pilotní provoz Venkovského domu Plzeňského kraje byl zahájen ve spolupráci MAS Radbuza, z.s. a MAS Český Západ, z.s. koncem září 2018 v Tržnici DEPO v Plzni, tedy v místě, které bylo centrem kulturního dění v rámci programu Evropského hlavního města kultury 2015. Skleník o rozměru 3x10m se tak stal stálým prezentačním místem venkova v rámci pulsujícího areálu DEPA2015 v širším centru krajské metropole. Se začátkem roku 2022 se Venkovský dům přestěhoval do prostor v centru Plzně přímo na náměstí Republiky a jeho provozní zajištění přešlo pod MAS Radbuza, z.s.

V prostorách Venkovského domu Plzeňského kraje nabízíme rukodělné výrobky řemeslníků z celého kraje i trvanlivé potraviny jako jsou sirupy, marmelády, sušenky či různé sladkosti. Většina dodavatelů jsou nositelé některé z regionálních značek: Místní výrobek ze západu Čech, Český les – sem patřím…, Šumava – originální produkt, Regionální potravina Plzeňského kraje, Výrobek z Plzeňského kraje nebo Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Součástí celého prostoru je i informační centrum, prezentující nabídku turistických cílů kraje formou letáků.

Provoz Venkovského domu organizačně zajišťuje MAS Radbuza, z.s. za podpory Plzeňského kraje, jako hlavního partnera projektu.

Chcete se také prezentovat ve Venkovském domě Plzeňského kraje? Napište nám na obchod@vdpk.cz.