Biofarma Skřivánek

Obchodní název: Biofarma Skřivánek
Region: Pošumaví
Oblast výroby: farmářské produkty, hippoterapie
Jméno: Jitka Pyšková

Jsme rodinná farma, která hospodaří v Lomci u Klatov (ekologický chov slepic, koně, hipoterapie) a v Lubech u Klatov. Kromě produkce bio vajec od 900 slepic nabízíme hipoterapii pro zdravotně i mentálně postižené děti, projížďky na koních a dětské příměstské tábory pro děti.

Zdroj foto: www.biofarmaskrivanek.cz