Jarní svatojánská pouť

Místo konání: Nepomuk
Datum a čas: 19. března 2022, 18:00
Město: Nepomuk
Region: Sv. Jana z Nepomuku

Typ akce: pouť
www: nepomuk.cz

Jarní svatojánská pouť k výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a zároveň k uctění památky císaře a krále Karla I.

19. 3. 18 hodin – Koncert „Středověká mše v době umučení svatého Jana z Pomuku“ z konce 14. století. Hudební sál arciděkanství Nepomuk (Přesanické náměstí 1). Jedná se o skutečnou raritu! Vystoupí Anna Petrtylová (zpěv) a Tomáš Hála (hudební doprovod). Během koncertu budou vystaveny originály pergamenových rukopisů notového záznamu z konce 14. století. Vstupné 100 Kč/osoba.   

Vybavení sálu bylo financováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Partnery koncertu jsou Město Nepomuk a Pod Zelenou Horou,z.s.

20. 3. 11 hodin – Mše svatá – kostel sv. Jana Nepomuckého, celebruje biskup Mons. Pavel Posád. Součástí mše bude modlitba za rod Habsburků a připomenutí a uctění památky 100. výročí od smrti JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského, posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc. za osobní účasti  PhDr. Milana Nováka, komandéra papežského řádu sv. Řehoře Velikého, komtura řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, představeného modlitební ligy císaře Karla I. v ČR, osobního pobočníka arcivévody Karla Habsburského.