Enviromentální centrum Železná Ruda

Město: ulice 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda
Region: Ekoregion Úhlava
Typ objektu: enviromentální centrum a TIC

Enviromentální centrum Železná Ruda

Celý objekt je koncipován jako návštěvnické centrum pro širokou veřejnost, která se zajímá, jak o dění v oblasti Železnorudska, tak o její přírodní bohatství. Součástí  environmentálního centra je také infromační centrum, kde je možné získat veškeré potřebné informace o dění zde na Železnorudsku viz https://www.zelezna-ruda.cz/itcruda/. Na ducha školy navazuje centrum i programy ekologické výchovy zaměřené na ochranu přírody určené dětem. Ale na své si zde přijdou i dospělí, které krásy šumavské přírody zaujaly. Přijďte se k nám podívat. Naše expozice Vás jistě osloví!

Environmentální centrum vzniklo díky nadšení pracovníků města Železná Ruda v budově bývalé základní školy a za významné podpory Státního fondu životního prostředí ČR z Operačního programu ŽP, prostředků EU i národních prostředků tohoto fondu. Součástí centra je stálá výstava, která se zaměřuje na faunu a flóru Železnorudska. Součástí je také geologická výstava a lyžařské expozice s informacemi k horské službě. Jako reprezentační místnost Města Železné Rudy slouží Knihovna Juliuse Komárka, která je v určité dny otevřena i veřejnosti. Nedílnou součástí budovy je také 3D kino, kde je možné se nechat vyzkoušet od místního rysa Rudy ze znalostí o krásách šumavské přírody. Všichni jste srdečně zváni!

Zdroj foto: www.sumavskecentrum.cz