Tis u Blatna

Město: Tis u Blatna
Region: Vladař

První písemná zmínka o vsi je z roku 1227, kdy patřila do majetku Kojaty z rodu Hrabišiců. Později byla majetkem špitálu pražských křižovníků s červenou hvězdou a to až do roku 1253. Roku 1631 získal Tis Albrecht z Valdštejna, po jeho zavraždění v roce 1634 a konfiskaci majetku byl v majetku královské komory. Roku 1782 celá ves vyhořela.
Již roku 1792 vznikla v Tisu škola, byť na počátku výuka probíhala v najaté místnosti. V roce 1888 byla postavena dvoutřídní škola a o rok později otevřena. V roce 1927 byla ve vsi otevřena státní česká škola. Češi přišli do Tisu až po vzniku ČSR, ale přesto zůstávali menšinou – v roce 1934 bylo v Tisu 361 Němců a 133 Čechů. Po druhé světové válce byli Němci odsunuti a počet obyvatel klesl k současným přibližně 70.

Turistickou zajímavostí je naučná stezka Sklárna a cyklistické trasy 2261 a 2152 vedoucí krásným prostředím přírodního parku Horní Střela.

Zdroj foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tis_u_Blatna#Pam%C3%A1tky