Zámek Červené Poříčí

Město: Červené Poříčí
Region: Pošumaví

Stručně z historie zámku

Zámek Červené Poříčí je unikátní památkou saské renesance dochované v Plzeňském kraji.

Byl postaven roku 1611 Mikulášem Šicem z Drahenic na místě starší tvrze.

Za účast ve stavovském povstání byl zámek Mikulášovi roku 1623 zkonfiskován a dostal se do vlastnictví bavorského rodu Kronenbergů.

O barokní úpravy se zasloužili Haubenové, Törringové z Jettenbachu a bavorský vévoda Klement František I.

V 19. století se zámek ocitl v rukách habsburské císařské rodiny, konkrétně toskánských vévodů.

Po vzniku ČSR připadl státu.

Po 2. světové válce sídlo lesního závodu.

Od 60. let 20. století byl zámek využíván jako byty zaměstnanců lesního závodu.

V roce 1997 přešel pod správu Národního památkového ústavu.

Od roku 2010 je zapsán jako národní kulturní památka.

V současné době je zámek Červené Poříčí spravován Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích.

Marcel Čermák

376 393 022

606 666 432

cermak.marcel@npu.cz

Ing. Šárka Vrzalová Zinkeová

376 393 022

775 426 640

zinkeova.sarka@npu.cz

Zdroj fotografií: https://www.zamek-cerveneporici.cz/cs/fotogalerie