Město Úterý

Město: Úterý
Region: Kraj živých vod

Pověst praví, že jeden z horníků zabloudil v lesích okolo dnešního Úterý a znaven dlouhým trmácením usnul. Ve spánku se mu zdálo o nalezišti zlata. Když se probudil, spatřil havrana, který v zobáku svíral zlatý prsten. Sledoval jeho let, až havran prsten upustil. Na místě, kde prsten dopadl, pak horník našel zlatonosnou horninu. Z této pověsti je odvozen také znak Úterý – na něm je v červeném poli zobrazen kráčející havran se zlatým prstenem v zobáku a nad ním je paroží s hraběcí korunou. Těžba zlata v okolí Úterý nikdy nebyla doložena, nelze ji ale ani vyloučit.
První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku 1233. Již před tímto rokem však původní osada žila svým životem a rozvíjela se. Úterý bylo (oproti pověsti) založeno a osídleno slovanským obyvatelstvem. Dolování začalo nejspíše koncem 11. století. Na počátku století dvanáctého hornickou osadu navštívil kníže Vladislav I. a její lesnatý kraj ho natolik okouzlil, že si dal na malém návrší, na místě dnešního kostela, postavit pevný lovecký zámeček. Obehnal jej valem a příkopy a umístil v něm i posádku na ochranu dolů a horníků. Osada se pak rozšiřovala v kruhu kolem zámeckého návrší. Pozdější zprávy pak již zámeček nezmiňují,
Úterý je dnes skutečně překrásnou obcí, návštěvníka zajisté zaujme mnoho cenných historických budov – ať už např. barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele, barokní hřbitovní kostel sv. Václava, náměstí s měšťanskými domy či renesanční radnice. Každého také jistě upoutá nádherná, průmyslem nezasažená příroda malebného údolí Úterského potoka.

Pro svůj půvabný ráz je Úterý také oblíbeno mezi filmaři (točily se zde např. snímky „Zvony z rákosu“ a „Zdivočelá země“). Bohatá historie spolu s blízkostí západočeských lázní pak kouzlo Úterý ještě umocňuje.

Zdroj fotografií: https://www.mesto-utery.cz/fotogalerie-2/fotogalerie-mesto/foto-z-mesta-31cs.html

Zdroj fotografií: https://www.mesto-utery.cz/