Obec Krsy

Město: Krsy
Region: Kraj živých vod

Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich (stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě – později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala součástí bezdružického majetku Löwensteinů.
K roku 1930 Krsy čítaly 315 obyvatel. V této době zde bylo středisko farnosti a sídlo poštovního úřadu, ves tak tvořila jakési nevelké lokální centrum. Druhá světová válka byla pro místní obyvatele velice těžkým obdobím. Hospodářský útlum, všeobecný nedostatek a strach z nacistického teroru život ve vsi značně poznamenaly, přesto se Krsy po osvobození v květnu roku 1945 dokázaly z prožitých útrap vzpamatovat a vrátit se do zaběhnutých kolejí. I dnes jsou Krsy menší střediskovou obcí.  Významnou akcí pro obec je každoroční Convoy of Liberty k oslavám osvobození.
Nedaleko Krsů se nachází z dálky viditelný Polínský vrch. Je to bývalý čedičový lom, nyní velmi romantické místo. Okolím přírodního parku Manětínská lze projet na kole po cyklistické trase č. 2293.

Můžete také navštívit nové Enviromentální středisko Krsy, nebo najít tajemný komín bývalé cihelny uprostřed lesa.

Zdroj fotografií: https://plzen.rozhlas.cz/zbrusu-nove-environmentalni-centrum-maji-v-obci-krsy-6740993

Zdroj fotografií: https://www.geologie-astronomie.cz/Fotogalerie/_fotogalerie/Polinsky-vrch-obec-Krsy/979.html

Zdroj fotografií: https://www.fabriky.cz/2013_krsy_olesovice_cihelna/img00001.htm