Hornické muzeum Planá

Město: Planá
Region: Český Západ
Typ objektu: technická památka

V červenci roku 1997 bylo otevřeno Hornické muzeum v Plané. Najdeme je v těsné blízkosti historického jádra města pod návrším se zdejším kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Umístnění muzea je pro návštěvníka velmi atraktivní. Nachází se totiž ve štole nazvané „Štola Ondřej Šlik“. Je to na počest významného člena tohoto rodu, který patřil mezi popravené české pány r. 1621 na Staroměstském náměstí. Rod Šliků vlastnil Planou totiž v roce 1517 až 1665, tedy v době, kdy v okolí Plané významně vzkvétala těžba mnoha kovů, jako například stříbra, mědi, olova, ale i kobaltu a niklu. Díky rozšíření horních svobod v roce 1627 mohl rod Šliků razit v Plané i mince ze zdejšího stříbra.
Muzeum představuje v současné době labyrint chodeb, který byl zpřístupněn veřejnosti. Nabízí expozici rudného hornictví, které je dnes v Čechách prakticky zlikvidováno. Zhlédnete zde mechanismy z uranových dolů, lampy přilby, trhací práce, záchranářskou techniku, minerály, hornické uniformy, radiometrické přístroje a také přístroje důlních měřičů. V muzeu se nabízí také dokumentace historie města a také historie dolování v okolí od šestnáctého do dvacátého století.

Zdroj foto: https://www.turisturaj.cz/milovnik-kultury/muzea-a-galerie/hornicke-muzeum-v-plane-pripomina-zdejsi-hornickou-tradici

Zdroj foto: https://turistickyatlas.cz/vse/misto/6896_hornicke-muzeum.html