Naučná stezka Stará Plzeň a kupci

Město: Starý Plzenec
Region: Aktivios
Typ objektu: Naučná stezka

Naučná stezka „Stará Plzeň a kupci“ je zaměřena  na období raného středověku a zabývá se životem kupců na řezenské cestě. Naučná stezka vychází z náměstí od kostela sv. Jana Křtitele přes řeku ke kostelu Narození Panny Marie a dále pokračuje po části staré řezenské cesty pod hradištěm. Po ní dojde na Tymákovskou vyhlídku, odkud prochází okolo základů kostela sv. Kříže, pod akropolí, kolem základů kostela sv. Vavřince k rotundě sv. Petra a po severní straně ostrožny končí na místě bývalé západní brány. Naučná stezka je značena bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem, pod kterým je symbol podkovy. Její celková délka je zhruba 3,5 km. U každé informační tabule je doplňkový interaktivní prvek pro děti a též v průběhu cesty se děti mohou zabavit na herních prvcích. Nejen pro školní exkurze je určen pracovní list, který je ke stažení na www.oshr.cz. Občanské sdružení Hůrka a Radyně váz zve na procházku po raně středověké Plzni.