Procházka kolem řeky Úslavy

Region: Sv. Jana z Nepomuku
Typ objektu: Příroda, Sport a relax

Řeka Úslava protéká Nepomuckem a její okolí je velmi vhodné na procházky. Na řece najdete Klášterský rybník, pod ním dva fotogenické jezy, je zde ráj rybářů a rybník je vhodný i na koupání.

Úslava je pravostranným přítokem Berounky, do které ústí v Plzni. Vlévá se do ní potok Mihovka a Myslívský potok. Úslava je relativně malým tokem, na vodáky zde narazíte jen velice zřídka, ale procházky kolem jejího toku jsou velmi příjemné.