Zřícenina hradu Strašná skála

Město: obec Čížkov
Region: Sv. Jana z Nepomuku
Typ objektu: Zřícenina hradu

Pozůstatky středověkého opevnění najdete v poli mezi stromy a křovím, na zarostlém návrší, napravo od silnice ve směru Přeštín – Čížkov. Hrad (nebo spíše hrádek) byl s největší pravděpodobností postaven na dvou menších skalách ve 13.století převážně ze dřeva. Asi po 100 letech byl opuštěn. V současnosti je viditelný hluboký příkop s valem a zbytky zdí, na nichž kdysi stávala kulatá věž. Bývalý název, který vycházel z funkce kopce, Strážná hora, byl změněn časem na Strašná skála a je obestřen různými pověstmi.