Státní hrad Přimda

Město: Přimda
Region: Český les
Typ objektu: Hrad, objekt s návštěvnickou trasou

Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem v severní části Českého lesa. První zmínka o Přimdě pochází z roku 1121. Stavebníkem hradu byl sice nejspíš německý markrabě Děpolt II. z Vohburgu, ale nejpozději od roku 1126 patřila Přimda již českým panovníkům jako důležitá pohraniční pevnost, která střežila obchodní cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce. Kromě toho sloužila jako královské vězení, kde byl nucen pobývat mimo jiné i pozdější král Přemysl Otakar II. V 15. a 16. století byl hrad často dáván do zástavy šlechtickým rodům, zejména pánům ze Švamberka. Neudržovaný hrad pustl a v 17. století již byl neobývanou zříceninou. Z první poloviny 12. století zůstala zachována mohutná hranolová věž z lomového kamene obložená žulovými kvádry.

Otevírací doba:
květen–září o víkendech a svátcích   10 – 16 hod
říjen–duben                                         uzavřen

Kontakty:

  • telefon: 374 631 773
  • e-mail: kladruby@npu.cz (Hrad Přimda je ve správě kláštera Kladruby)

zdroj: www.hrad-primda.cz