Město Domažlice

Město: Domažlice
Region: Český les
Typ objektu: Historické centrum

Město Domažlice v Plzeňském kraji a tradiční centrum Chodska leží 47 km jihozápadně od Plzně a 10 km od německých hranic na řece Zubřina. Žije zde přibližně 11 tisíc obyvatel. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací. V centru města se nachází historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století, dnes jsou součástí městské památkové rezervace. Dochovaly se také zbytky gotického opevnění, zámek (ten vznikl přestavbou původního hradu v 18. století), gotický farní kostel a klášter. Z původního Chodského hradu založeného Přemyslem Otakarem II. se zachovala jenom věž a část opevnění. V letech 1726–1730 byl hrad barokně přestavěn na solnici. Dnes najdeme v objektu hradu Muzeum Chodska.

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie – původně raně gotický z druhé poloviny 13. století, v 15. století zaklenut a změněn v trojlodí, vyhořel roku 1747 a v letech 1751–1756 barokně přestavěn. Ke kostelu přiléhá městská věž, která tvoří dominantu náměstí Míru i celých Domažlic. Dolní brána je asi nejznámější domažlická brána. Pochází z 60. let 13. století a najdeme ji na dolním konci náměstí Míru.  Radnice – novorenesanční budova vystavěná na místě původní renesanční stavby, byla vybudována v roce 1893. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen ve druhé polovině 13. století a přestavěn v letech 1774–1787. Kostel svatého Vavřince (na Veselé Hoře) byl postaven roku 1775 na místě kaple z let 1695–1698, roku 1851 byl obnoven. Národní památník Domažlice – největší husitský žulový kalich v Evropě s naučnou stezkou a originální sochařskou galerií pod širým nebem (vrch Baldov). V Domažlicích se nachází 3 muzea: Muzeum Chodska v Domažlicích, Galerie bratří Špillarů a Muzeum Jindřicha Jindřicha.

zdroj: www.domazlice.eu 

Zdroj foto: www.facebook.com/mestodomazlice