Obec Klášter

Město: obec Klášter
Region: Sv. Jana z Nepomuku
Typ objektu: Klášter

V roce 1144 založil na místě dnešní vsi Klášter Vladislav II. cisterciácké opatství Panny Marie. Jednalo se o ryze mužský klášter pro mnichy z německého Ebrachu. Klášter se prostřednictvím těžby zlata a stříbra stal ve 13. a 14. století jedním z nejbohatších v zemi. Díky kolonizaci zdejšího kraje mu nakonec patřilo přes sto vsí a tři městečka.

V roce 1420 klášter vypálilo a vyplenilo husitské vojsko. V pobořeném konventu žila zbylá skupinka mnichů, kteří unikli masakru, ještě do poloviny 16.století. V této době na troskách kláštera vzniká obec Klášter. Pozůstatky opatství jsou patrné do dnešní doby. Mnoho fragmentů je druhotně vezděných do jednotlivých stavení.

Zdroj foto: www.obecklaster.cz