Úterý, kostel sv. Jana Křtitele a varhany

Město: Úterý
Region: Kraj živých vod
Typ objektu: Kostel, technická památka

Kostel je hlavní dominantou městečka Úterý. Součástí areálu je kromě kostela s pozůstatky opevnění a bývalým hřbitovem i barokní fara, kaple Úzkostí Páně u paty schodiště od severu a škola. Z někdejšího hřbitova se otevírají krásné výhledy na městečko.

Na návrší uprostřed kotliny, v níž se rozšiřuje jinak úzké hluboké údolí Úterského potoka, si údajně nechal postavit lovecké sídlo druhý český král Vladislav II. Jeho syn Bedřich věnoval zdejší újezd řádu johanitů. Nejpozději tehdy bylo návrší opevněno a postaven zde kostel. Od roku 1233 zdejší území patřilo tepelskému klášteru.
Interiér kostela je proveden na rozdíl od vnějšku jako osmiboký, s bohatou barokní výzdobou a soudobým vnitřním vybavením. Cenné jsou zejména barokní varhany.

Kostel je přístupný během bohoslužeb, pravidelně v neděli od 15.00.

Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý postavil kolem roku 1720 loketský varhanář Johann Leopold Burckhardt. Mají jeden manuál s 8 rejstříky a pedál se 2 rejstříky. V průběhu 18.-19. století byly upravovány a přestavěny, po 2. světové válce postupně chátraly. Snaha o obnovu varhan se stala impulsem k založení našeho spolku v roce 2000.

Nakonec se to kupodivu podařilo a v letech 2009-2011 proběhla kompletní rekonstrukce úterských varhan, podpořená grantem Norských fondů a provedená zbraslavským varhanářem Rudolfem Valentou. V průběhu rekonstrukce byly odstraněny nepůvodní úpravy (například oddělení hracího stolu od skříně varhan) a nástroji byla vrácena původní barokní dispozice a zvuk. Můžete si jej poslechnout například na těchto nahrávkách z Mistrovského varhanního kurzu v Úterý 2017.

zdroj :  http://bart.utery.eu/varhany/o-varhanach/

zdroj foto: Jiřina Vladařová