Spalovna Chotíkov – Informační centrum

Město: Chotíkov
Region: Radbuza
Typ objektu: Informační centrum

Hlavním cílem Infocentra je nenásilnou a zábavnou formou postavenou na osobním prožitku představit vše podstatné, co souvisí s odpadovým hospodářstvím, a představit odpad jako důležitou druhotnou surovinu, která výrazně přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů, a současně odbourávat zažité předsudky, které souvisí s jeho energetickým zpracováním.

Infocentrum tvoří prezentační místnost v závodě ZEVO Plzeň. Právě zde se dozvíte spoustu zajímavých a užitečných informací o ekologickém nakládání s odpady. Důraz je kladen zejména na práci s dětmi a s mládeží, ale jsou zde připravené programy a exkurze i pro vysokoškoláky, laickou a odbornou veřejnost. Malí i velcí návštěvníci se názorně seznámí s tím, co všechno se děje s odpadem, od jeho sběru přes třídění až po energetické využití.

Infocentrum je nově pro veřejnost otevřeno každou sobotu od 9:00 hodin – 16:30 hodin.
Vzhledem k charakteru provozu jsou prováděny exkurze v časových úsecích od 9:00 hod. – 10:30 hod., 11:00 hod. – 12:30 hod., 13:00 hod. – 14:30 hod. a poslední od 15:00 hod. – 16:30 hod. Exkurze probíhá v informačním centru s následnou krátkou prohlídkou provozu.

Exkurze jsou vhodné pro děti od 10 let (2.st. zákl. školy). Toto opatření vychází z důvodu zajištění bezpečnosti dětí v prostorách ZEVO Plzeň.
Zájemci o exkurzi v Infocentru si musí rezervovat termín pomocí rezervačního systému na webových stránkách.  Po výběru termínu a zadání údajů bude na e-mail uvedený v rezervaci zaslána potvrzovací zpráva, která bude sloužit jako doklad pro vstup do Infocentra v uvedený termín. Rezervaci lze 24h před termínem zrušit odkazem v e-mailu. Exkurze je pro návštěvníky zdarma. Účastníci exkurze s platnou rezervací se shromáždí nejpozději 10 minut před začátkem na parkovišti u vstupního turniketu do areálu ZEVO, kde budou 5 minut před zahájením exkurze vyzvednuti. Pozdější příchod nebude akceptován.

Text a foto zdroj: www.zevoplzen.cz