Čečovice – gotický kostel sv. Mikuláše

Město: Čečovice
Region: Radbuza
Typ objektu: Kostel

Roku 1999 byl kostel prohlášen za národní kulturní památku. Prošel celkovou rekonstrukcí, rukama restaurátorů prošel i interiér, jehož původní malířská výzdoba se skrývala pod dvanácti vápennými nátěry.

Kostel sv. Mikuláše je výjimečným dokladem vrcholně gotické architektury a předpokládá se, že je dílem stejné huti, jež se podílela na stavbě katedrály v Řezně.

Výjimečnost této sakrální stavby dokládá skutečnost, že na žádném jiném dochovaném venkovském kostelíku v Česku není možné nalézt takovou koncentraci gotických prvků a detailů.

Zdroj foto: www.zamek-cecovice.cz