DEN ŽIVÝCH VOD

Místo konání: náves Krsy
Datum a čas: 28. října 2019, 10:00
Město: Krsy
Region: Kraj živých vod

Typ akce: slavnost
Vstupné: zdarma
www: www.krajzivychvod.cz
Facebook: www.facebook.com/KrajZivychVod/

DEN ŽIVÝCH VOD

Sraz účastníků v 10.00 hod na návsi v Krsech.

Konec akce cca v 15.00 hod.

V rámci programu bude probíhat komentovaná procházka po pamětihodnostech obce Krsy. Prohlídka Polínského vrchu včetně nově vybudovaného envicentra a procházka po nově vysázené aleji.