Naučná stezka Vycházka hajného Nasse

Město: Strašín, Soběšice
Region: Pošumaví
Typ objektu: Naučná stezka

Tři kilometry dlouhá naučná stezka začíná mezi obcemi Strašín a Soběšice nedaleko odbočky na Parýzek. Jsou na ní umístěné celkem čtyři tabule s informacemi o významu a účelu prohlídkové trasy. Dále zde naleznete dvě odpočinková místa, první u staré hájenky a druhé u tzv. kamenného moře, odkud brali žulové balvany před dvěma staletími šumavští kameníci na výrobu žlabů, křížů, mlýnských kamenů a dalších předmětů. V místě se nachází i pozůstatky tvrdé kamenické práce v podobě opracovaných kamenů s nápisy.

Cesta prochází nádherným lesním prostředím Soběšického háje na samém kraji bývalého lamberského panství, kde šlechta pořádala velkolepé hony.

„Za úspěšnost lovu ručili revírníci a hajní ve službách svých chlebodárců. Významným představitelem oddaného hajného byl Felix Nass, který působil dlouhá léta na místní hájence U Rebšteka a v místních lesích udržoval pořádek a prosperitu,“ jak informuje první tabule.

Felix Nass byl v širokém okolí známý i jako léčitel a znalec bylin. Léčil jak zvířata, tak lidi a ve volných chvílích i on vytesával do žulových kamenů nápisy, jimiž vyjadřoval úctu k Lamberkům.

Hlavním cílem vybudování naučné stezky bylo autenticky přiblížit návštěvníkům historii zdejšího kraje a seznámit je s krásným lesním prostředím Soběšického háje.

Foto zdroj: Archiv MAS Pošumaví