Muzeum šumavských minerálů Velhartice

Město: Velhartice
Region: Pošumaví
Typ objektu: Muzeum, naučná stezka

V muzeu je možné vidět rozsáhlou soukromou sbírku minerálů z lokalit Šumavy a dalších míst ČR i Evropy, jedná se o nálezy nadšeného sběratele Libora Škubala za posledních 20 let. Výklad v muzeu může být zaměřen na některý z těchto okruhů – minerály v Pošumaví, těžba zlata a stříbra na Šumavě, sklo a sklářství na Šumavě s ukázkou výroby tradičních skleněných korálků, těžba uranu v Pošumaví + měření radiace, vltavíny a meteority, české a světové lokality minerál). Muzeum funguje také jako lokální infocentrum, které poskytuje informace o regionu, místní historii a pro skupiny zprostředkovává naučné vycházky na různá témata.

Naučné vycházky:
ZA KELTY – vycházka zaměřená na prvotní keltské osídlení ve Velharticích. Zahrnuje provedení krajinou, kde před dávnou historií žili Keltové. Místa, kde Keltové rýžovali zlato. Navštěvníci se dozvědí, jak zlato rýžovali a jak ho využívali v jejich době.

DO STŘEDOVĚKU – vycházka zaměřená na těžbu stříbra ve Velharticích a v blízkém okolí. Prochází se místy, kde se dříve těžilo. Účastníci uvidí doly, staré štoly a místa, kde se stříbrná ruda zpracovávala, hutnila. Pro děti i dospělé je zajímavé a lákavé, když si sami najdou strusku – zvytek tavby stříbrné rudy.

TAJEMNÉ VELHARTICE – vycházka Velharticemi – tajemné příběhy a pověsti městečka, hradu Velhartice a kostelů.

LOKALITY MINERÁLŮ – velmi oblíbená vycházka na lokality, kde se nachází minerály. Navštívíme několik šumavských lokalit, kde si děti sami najdou svůj minerál.

Při výletu do Velhartic určitě nevynecháte návštěvu státní hradu Velhartice pocházejícího ze 13. a 14. století, který patří mezi nejromantičtější šumavské historické objekty, ani hřbitovní kostel sv. Máří Magdaleny vystavěný v roce 1373, kde se měl odehrávat příběh pověsti z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena.

Foto zdroj: Muzeum šumavských minerálů Velhartice