Naučná stezka Vysoká – Světce

Město: Tachov
Region: Zlatá cesta
Typ objektu: Naučná stezka

Na trase o délce 1,8 km vás čeká 10 zastavení se zajímavostmi o zdejší přírodě a historii. Nástup na stezku je u památníku na Vysoké, nebo před mostem na rozcestí ve Světcích. Stezka je určena především pro pěší, vzhledem k výškovému převýšení a terénním stupňům není vhodná pro cyklisty a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zajímavosti na trase:

Památník husitské bitvy

Archeologické hřiště

Geologické poměry

Kaple na Vysoké

Lurdská jeskyně

Květena v okolí potoka

Lesní společenstva

Šibeniční smrk

Historie povrchové těžby

Husmanova kaple

Klášter Světce

Jízdárna Světce

foto: A. Hrušková, M. Bošková, archiv MAS Zlatá cesta