Rodný dům malíře Augustina Němejce

Město: náměstí A. Němejce 129, Nepomuk
Region: Sv. Jana z Nepomuku
Typ objektu: Muzeum

Dům z počátku 19. století, v němž se malíř, nepomucký rodák A.Němejc narodil, schraňuje dnes mimořádnou kolekci Němejcových děl, která jsou prezentována veřejnosti formou stálé expozice.

Po náročné rekonstrukci vznikla v domě umělcova galerie čítající několik desítek jeho výtvarných děl. Zároveň byl vytvořen prostor pro konání menších kulturních akcí – koncertů, výstav, divadelních představení apod. K těmto účelům slouží zrekonstruovaný prostor původní stodoly a upravené nádvoří domu s pódiem. V podkroví je ateliér sloužící potřebám výtvarného kurzu a menší prostor určený pro semináře, workshopy či přednášky.

Zdroj foto: www.nepomuk.cz